mrperezident fotografie


Emilie Willems Milders

Tony weet als geen ander een sfeer van een event vast te leggen. Dit doet hij op zo’n mooie manier dat iedereen die de fotos ziet er graag bij had willen zijn. Hij heeft een fantastisch oog voor detail en weet altijd evenementen vanuit een onverwachte hoek te schieten. The Perezident of atmosphere photography!

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.