mrperezident fotografie


Robert Milders †

“Zelden heb ik een fotograaf met zo veel inzet en verbeeldingskracht bezig gezien! Hij neemt niet alleen gebeurtenissen voor zijn lens waar: hij zit er midden in. Hulde voor deze professional!”

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.